O meni:

Viktorija Rozman Bitenc, svobodna umetnica in slovenska fotografinja, *23. december 1992, Ljubljana.

Raziskujem vse kar je nenavadno in očem skrito. Največja ljubezen so mi zapuščene zgradbe in ljudje z roba. Zgradbe imajo v sebi zgodbe, takšne in drugačne. Vsaka ima svojo življenjsko zgodbo. So kot ljudje. Tudi one imajo v sebi energijo, ki jo oddajajo. Le ta polni mojo notranjo praznino in mi služi za pomoč brezdomcem in narkomanom.

V svoj foto objektiv skušam ujeti prav vsak skriti in ne skriti kotiček. Fotografiram zapuščeno, kakor ne zapuščeno in polno energije in svežine.

Življenje je zame raziskovanje, kateremu nikoli ni konca. Zato skušam v svojemu življenju videti, poskusiti, slišati, se naučiti čim več. Nikoli ne vemo, kdaj nas doleti konec naše poti.

Opozorilo / Warning

Vse fotografije so last avtorja tega bloga in so zaščitene z avtorskimi pravicami. Kakršna koli uporaba fotografij mora biti odobrena s strani avtorja.

All photographs are property of author of this blog and are protected by copyright.
Any usage of photos must be approved by the author.

Trailer "Koliko se ljubiš?" (Docum. movie)

četrtek, 09. oktober 2014

UE SLO. - Abandoned football stadium / Jože Plečnik stadion

Abandoned football stadium
Jože Plečnik stadion

The stadium Bežigrad (also known as the Central Stadium - Bežigrad) is a build by the design Jože Plečnik. Began to build in 1925 for the Catholic gymnastic organization Orel. Due to lack of resources and political reasons (Orla dissolution in 1929, 2nd World War), the construction was slow and was fully completed until after the war, when took over the sports association of Slovenia. At the time of his operation is the venue for many important matches and good concerts. The stadium one of the most important architects of Slovenian land for more than 10 years the sad collapse. During the debate on the renewal of the Ljubljana growing the new football stadium and this sad abandoned has slid even deeper into oblivion. More pictures on link below...

Stadion Bežigrad (znan tudi kot osrednji stadion - Bežigrad) je zgrajen po načrtih Jožeta Plečnika. Začelo se je graditi leta 1925 za katoliško gimnastično organizacijo Orel. Zaradi pomanjkanja virov in političnih razlogov (Orel razpade leta 1929, 2. svetovna vojna), gradnja je bila počasna in v celoti končana šele po vojni, ko je prevzela športna zveza Slovenije. V času svojega delovanja je bil prizorišče številnih pomembnih tekem in dobrih koncertov.Stadion enega od najpomembnejših arhitektov slovenske zemlje že več kot 10 let žalostno propada. Med razpravo o obnovi pa je v Ljubljani zrasel nov nogometni stadion in ta žalostni zapuščeni je zdrsnila še globlje v pozabo. Več fotografij na linku spodaj...